Ούτε στην παιδική, ούτε πουθενά!

Ούτε στην παιδική,

Οι ατενίστας φροντίζουν για πεζοδρόμια καθαρά απο τσίχλες και οι αναρχικοί για παιδικές χαρές καθαρές από φασίστες….διαλέξτε! Οι τσίχλες στις παιδικές χαρές και οι φασίστες στα πεζοδρόμια!

Σχόλια και κριτική επιβάλλεται!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s